Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Po raz pierwszy od wielu lat Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyjechał poza Opole, aby w terenie uroczyście świętować regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Wybór padł na Zagwiździe, jako jedyną miejscowość w skali województwa opolskiego, której większość zabytków otrzymała w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków tytuł „Zabytku Zadbanego“. W tym centralnym konkursie kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został uhonorowany wyróżnieniem w 2011r. za prace elewacyjne oraz wystrój zewnętrzny, a dwukrotnie już uhonorowany został zespół Huty Żelaza za prace remontowo - konserwatorskie i rewitalizacyjne oraz zaangażowanie  społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa kulturowego.


Merytoryczna część spotkania odbyła się w kościele parafialnym pw. NSPJ., podczas której goście zostali przywitani przez organizatorów oraz lokalnego promotora kultury i dziedzictwa narodowego – ks. dr Alfreda Skrzypczyka, obecnego proboszcza parafii w Zagwiździu. Następnie prof. Andrzej Koss – Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie wygłosił referet pt. „Zamek Krzyżtopór – prace konserwatorskie i funkcjonalne aspekty zabytku z metryką trwałej ruiny“. W dalszym ciągu organizatorzy przeszli do wręczenia odznak „Za opiekę nad zabytkami“ oraz nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. 

Po uroczystej części spotkania goście mieli krótką przerwę na kawę i poczęstunek w świeżo wyremontowanej salce parafialnej. Następnym punktem programu było rozegranie przez gości gry terenowej pn. „Poznaj zabytki Zagwiździa“. Gra terenowa, opracowana przez młodzież gimnazjalną z Zagwiździa to ciekawy i innowacyjny sposób na zapoznanie się w terenie z zasobami dziedzictwa kulturowego Zagwiździa. W ramach gry uczestnicy spotkania zwiedzili i poznali historię mi.in. zespołu Huty Żelaza z kanałami hutniczymi, kościoła parafialnego oraz parafialnego Ogrodu Botanicznego z bogatą szatą flory i fauny. Przy wspaniałych warunkach pogodowych z 80 uczestników gry terenowej wyłoniły się 3 pierwsze miejsca ex aequo. Rozegranie gry stanowiło uwieńczenie tegorocznych, regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zagwiździu.

Tego samego dnia Gmina Murów ponadto gościła grupę studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu z Wrocławia wraz z pracownikami Muzeum Śląska Opolskiego i muzeum Czech Wschodnich z Hradec Králové. Grupa ta również rozegrała grę terenową, dzięki której zapoznała się z zasobami zabytków i historią miejscowości Zagwiździe. 

Wszystkim uczestnikom poniedziałkowego spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na dalsze zwiedzanie terenów Gminy Murów.

Relacja z uroczystości Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID):

www.nid.pl/idm,433,idn,3247,opolskie-wojewodzkie-obchody-miedzynarodowego-dnia-ochrony-zabytkow-w-2013-r.html

Relacja z uroczystości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ)

Zakładka "Aktualności" na stronie:
www.wuozopole.pl/#
 
Fotorelacja: 

Przyjazd gości z Opola Brak opisu obrazka Przemówienie Opolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków - Pani Iwony Solisz
Referat prof. Andrzeja Kossa Moment nagradzania uczestników konkursu dla dzieci i młodzieży_1   Moment nagradzania uczestników konkursu dla dzieci i młodzieży_2
      Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Ogród Botaniczny
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  
              Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Zespół Huty Żelaza w Zagwiździu   Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Pokaz tkacki lokalnej etnograf-Pani Magdaleny Nawrot Brak opisu obrazka  
Brak opisu obrazka   Pożegnanie przybyłych gości z Opola Brak opisu obrazka


 
Wersja XML