Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny pt. "Rozwój, odnowa wsi i regionalne dziedzictwo kulinarne" został współfinansowany ze środków UE, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Program wyjazdu studyjnego obejmował wizyty w gminach, gdzie działania rozwojowe oraz programu "Dorferneuerung"- ekwiwalentu Programu Odnowy Wsi służą dzisiaj odwiedzającym jako dobry przykład w ogólnym rozwoju terenów wiejskich Nadrenii-Palatynatu. Prezentowane działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi wynikały z inicjatyw samorządów, tak jak i osób prywatnych, które w Nadrenii-Palatynacie mogły i nadal mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony samorządów i adekwatnych programów finansowych w kierunku rewitalizacji i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego.


Uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli zatem okazję np. w gminie Wolfsfeld zobaczyć rozbiórkę dróg po budowie obwodnic oraz nową aranżację głównej ulicy przebiegającej przez miejscowość, poza tym zapoznać się z prywatnymi działaniami ukierunkowanymi na zmianę przeznaczenia budynków gospodarczych na mieszkalne.

Więcej nt. wyjazdu studyjnego można dowiedzieć się na stronie sołectwa Zagwiździe:  
www.zagwizdzie.pl 

Krótka fotorelacja:

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML