Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na na realizację zadania publicznego na terenie gminy Murów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014 do pobrania w formacie PDF:

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania.pdf

Wersja XML