Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia

Dwustu dziewięciu uczniów z osiemdziesięciu dziewięciu opolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odebrało 20 stycznia w Filharmonii Opolskiej stypendia naukowe. Średnia ocen stypendystów w tegorocznej szóstej edycji  była bardzo wysoka, wyniosła  5,31. Średnia ocen wszystkich osób ubiegających się o stypendia – 5,12. Łącznie wpłynęło 800 wniosków o przyznanie stypendium.
Laureaci otrzymają w ciągu roku, w ramach pomocy stypendialnej 3000 złotych (po 250 zł miesięcznie). Pieniądze pochodzą z trzech źródeł – Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, budżetu państwa i województwa.
Wśród nagrodzonych gimnazjalistów uzdolnionych matematycznie – przyrodniczo, kolejny raz zasłużone stypendia odebrali uczniowie naszego gimnazjum - Sandra Wierzgała z Grabczoka, uczennica klasy III A, Tomasz Koszyka z sołectwa Kały, uczeń klasy III B , Katarzyna Kurt ze Starych Budkowic, uczennica klasy II A oraz nasz absolwent Patryk Kurt, obecnie uczeń I klasy Technikum Elektrycznego w Opolu. Patryk trzeci raz z kolei odbierał dyplom i stypendium, Sandra po raz drugi, Tomek i Kasia pierwszy dostali stypenium. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu od pięciu lat są wśród nagradzanych uczniów. W sumie w tym okresie przyznano dziesięć stypendiów dla naszych uczniów.

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla nagrodzonych uczniów i ich rodziców życzy Gabriela Kania, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.

Fotorelacja:

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Absolwent PG w Zagwiździu - Patryk Kurt (drugi z lewej strony).
Brak opisu obrazka
Tegoroczni laureaci - Sandra Wierzgala, Tomek Koszyka oraz Katarzyna Kurt z panią dyrektor Gabielą Kania. 

 

Wersja XML