Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Na realizację w/w zadania dotację otrzymała Caritas Diecezji Opolskiej
45-010 Opole ul. Szpitalna 5a  w wysokości 130.000,00 zł.

Treść ogłoszenia wyników w formacie pdf do pobrania: PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert_Caritas.pdf (21,58KB)

Wersja XML