Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majówka w skansenie

Konkurs organizowany jest w okresie od 5 do 26 maja 2014 roku. Uczestnicy konkursu mają prawo wstępu do Muzeum po wykupieniu specjalnego biletu ulgowego w wysokości 3,00 zł. (nie dotyczy grup przedszkolnych). Warunkiem wykupienia zniżkowego biletu na teren Muzeum dla uczestników pleneru, jest wypełnienie przy wejściu KARTY UCZESTNICTWA i pozostawienie jej na recepcji Muzeum.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum Wsi Opolskiej w terminie nieprzekraczalnym do 27 maja 2014 roku wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz dołączonym do niej oświadczeniem dostępnym w recepcji Muzeum.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dział Udostępniania i Edukacji
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Więcej na stronie Muzeum: kliknij tutaj.

Dokumenty do pobrania:
DOCregulamin_majowka_2014.doc
DOCoswiadczenie_2014.doc
DOCkarta_zgloszenia_majowka_2014.doc

Wersja XML