Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złote Spinki 2014

Nagrody NTO przyznawane są m.in. w kategorii „Kultura i nauka”, „Biznes”, oraz „Postawa społeczna”.  Podczas wręczenia nagrody Pan Puławski podziękował obecnemu Marszałkowi województwa opolskiego i podarował miniaturę lokomotywy, która ma symbolizować podjęte starania odnośnie przywrócenia ruchu kolejowego linii nr 301 na odcinku Opole Główne - Murów - Namysłów. Wójt Gminy Murów odczytał również własny wiersz o lokomotywie podążającej z Opola do Namysłowa przez Murów.
Gala rozdania nagród „Złotych Spinek”  była też dobrą okazją, aby podkreślić wagę podjętych starań i działań zmierzających do przywrócenia ruchu kolejowego nr 301. Pan Puławski zwrócił uwagę na istotny aspekt, jakim jest wznowienie ruchu towarowego, jak i pasażerskiego w kontekście m.in. rozbudowy tartaku drzewnego Stora Enso w Murowie oraz powstającej Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, która jednocząc starania kilkunastu samorządów oraz partnerów w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 będzie realizowała projekt strategiczny pt. Ochrona i promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy”. Projekt ten ma na celu ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego, przyczyniając się tym samym do rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości.   

Fotorelacja:

Brak opisu obrazka
Wręcznie nagrody dla Wójta Gminy Murów, Pana Andrzeja Puławskiego.

Brak opisu obrazka
Wręczenie okolicznościowej miniatury lokomotywy na ręce Marszałka województwa opolskiego.

Brak opisu obrazka
Pamiątkowe zdjęcie laureatów.

Brak opisu obrazka
Pamiątkowy dyplom nadanej Złotej Spinki 2014.

Brak opisu obrazka
Wiersz dla Marszałka województwa opolskiego. 

Brak opisu obrazka
Miniatura lokomotywy podarowana Marszałkowi.

Wersja XML