Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs

Konkurs, którego uczestnicy wykazać się muszą jak najszerszą wiedzą z zakresu rybactwa, przebiegać będzie dwuetapowo.
Etap I - półfinały, rozegrany zostanie w trzech miejscowościach (Niemodlin, Ozimek, Pokój) i obejmować będzie uczniów szkół okolicznych gmin.
Etap II - finał wojewódzki, odbędzie się w siedzibie LGR "Opolszczyzna" w Biestrzynniku.

Termin zgłoszeń - do 31.05.2014r.

Laureat finału wojewódzkiego zostanie zaproszony na finał międzyregionalny, który odbędzie się w Skoczowie 20 września 2014 r.
Na wszystkich etapach dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, a dla wszystkich uczestników drobne upominki.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączonym regulaminem.

DOCRegulamin Konkursu wiedzy o rybactwie Opolszczyzna 2014r.-2.doc (165,00KB)
DOCXzgloszenie_do_konkursu..docx (84,64KB)

Wersja XML