Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

OKRiS polega na wprowadzeniu powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Uprawnieni do korzystania:

 rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego

 rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności

 osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim

Wnioski o wydanie OKRiS można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie przy ul. Wolności 20/1 oraz na stronach internetowych:

www.ssd.opolskie.pl w zakładce „Wniosek o wydanie karty” 

www.murow.pl w zakładce „Wzory dokumentów/OKRiS”

Dokumenty do pobrania:

DOCwniosek_OKRiS.doc
PDFregulamin_OKRiS.pdf

Wersja XML