Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie inwestycji

           W dniu 28.05.2014r. o godzinie 10°° w Urzędzie Gminy w Murowie w obecności dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Pana Jacka Dziatkiewicza, jego zastępcy Pana Romana Figury i kierownika obwodu drogowego Józefa Halupczoka oraz inspektorów nadzoru robót przy współudziale dyrektora Przedsiębiorstwa Drogowego „TRAKT” Pana Arkadiusza Stachurskiego, realizującego zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn – Murów – DW 454 od km 16+344 do km 28+583” a także Wójta Gminy Murów odbyło się podpisanie protokołu odbioru ostatecznego w/w zadania. Jakość wykonanych robót oceniono jako dobrą.

                Zarząd Dróg Powiatowych z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa na odcinku drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 454 do miejscowości Murów, wykonał dodatkowo środkiem jezdni znaki drogowe poziome (pasy- linie ostrzegawcze), ustawił słupki ostrzegawcze w skrajni drogi oraz zamontował barierki ochronne przy przepustach drogowych.
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML