Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie ws. odtworzenia linii kolejowej

W dalszej kolejności natomiast w celu reaktywowania linii kolejowej dla potrzeb transportu dla Story Enso Wood Produkts w Murowie (docelowo ok. 800 tyś. ton drewna rocznie) oraz zatrudnienia pracowników skierowanych z Urzędu Pracy do porządkowania torowisk, m.in. na poczet wycinek drzew w ramach ministerialnego projektu aktywizacji bezrobotnych. Postulowano, aby wystąpić do PKP PLK o zabezpieczenie i konserwację obecnego stanu infrastruktury technicznej – kolejowej, aby nie ulegała dalszej degradacji i dewastacji. Podczas spotkania rozważano możliwość wystąpienia z petycją do premiera RP z uwagi na to, iż linia ta z chwilą rozbudowy elektrowni Opole, tartaku Stora Enso Wood Produkts stanie się jedyną bezpieczną alternatywą transportu publicznego dla drogi wojewódzkiej Opole - Namysłów. Zebrani podczas spotkania zauważyli, iż powiatowe miasto Namysłów nie posiada skomunikowania kolejowego ze stolicą województwa, natomiast jest bardzo dobrze skomunikowane z Wrocławiem, co powoduje pogłębienie problemów depopulacyjnych Województwa Opolskiego m.in. poprzez migrację uczniów, studentów i biznesu do Wrocławia. Ważnym elementem jest także to, że nasze gminy stawiają na turystykę, a Gmina Pokój dąży do odtworzenia uzdrowiska, w co aktywnie włącza się Stobrawskie Centrum Medyczne.
Na zakończenie postulowano o włączenie w inicjatywę „odtworzeniową” parlamentarzystów Ziemi Opolskiej.
Wójt Gminy Murów zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z Marszałkiem WO, Dyrektorem PKP PLK i Dyrektorem WUP. O wynikach rozmów powiadomi na kolejnym spotkaniu w miesiącu wrześniu.
W spotkaniu uczestniczyli  Wójt Gminy Murów- Andrzej Puławski, Wójt Gminy Świerczów- Barbara Bednarz, Wójt Gminy Pokój- Barbara Zając, Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński, Przedstawicielka  Miasta i Gminy Namysłów- Sylwia Zając, Wójt Gminy Łubniany- Krystian Baldy, Z-ca  Prezesa Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup – Jerzy Lach, Przedstawiciel Story Enso Woods Produkt Sp. z o.o. - Sebastian Mikulicz,  Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak - Jacek Płaczek.

Fotorelacja: 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Wersja XML