Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gazociąg

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy zainteresowanych przyłączem gazowym o złożenie pisemnego wyrażenia woli na przyłącz na adres e – mail: ug@murow.pl, bądź pocztą tradycyjną: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2.

W razie uzyskania dużej ilości zgłoszeń zostanie zorganizowane spotkanie z firmą, w celu przedstawienia szczegółów przedsięwzięcia.

DOCDeklaracja mieszkańca gazociąg..doc (14,50KB)

Wersja XML