Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przerwa w dostarczaniu energii

Przerwa w dostarczaniu energii nastąpi u odbiorców zamieszkałych w Murowie przy ul. Lipowej od Publicznego Przedszkola w kierunku miejscowości Okoły, przy ul. Ks. Soremby, ul. Kolejowej, ul. Polnej - dom nr 7, ul. Sawickiej, ul. Związku Walki Młodych, ul. Świerczewskiego. 

Wersja XML