Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja na szkolenia komputerowe ECDL

ECDL (skrót od ang. European Computer Driving License), czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi wykorzystać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

  - obsługi komputera, użytkowania popularnych programów (edytorów
    tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych)
  - przygotowania prezentacji
  - swobodnego korzystania z Internetu

Certyfikat ECDL w obiektywny sposób zaświadcza o posiadaniu wiedzy i umiejętności komputerowych niezbędnych do codziennego używania komputera do pracy oraz w życiu codziennym. Otrzymanie certyfikatu ECDL może służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonaleniu ich umiejętności. Certyfikat ECDL w Polsce jest wydawany i nadzorowany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Kurs ECDL prowadzony przez naszą Fundację jest DARMOWYM SZKOLENIEM, realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Przewidziany jest również obiad i poczęstunek dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

   - podstawowy technik informatycznych i komunikacyjnych
   - użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
   - przetwarzanie tekstów
   - arkusze kalkulacyjne
   - użytkowanie baz danych
   - grafika menadżerska i prezentacyjna
   - przeglądanie stron www i komunikacja

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

   - w wieku 18-64,
   - zamieszkujących teren woj. opolskiego,
   - posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
   - pozostających bez zatrudnienia

LUB OSÓB W  W WIEKU POWYŻEJ 50 LAT PEŁNOSPRAWNYCH ZATRUDNIONYCH BĄDŹ POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE WOJ.OPOLSKIEGO.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Bogną Bednarz

Tel. 77 542 19 01

bogna.bednarz@idn.org.pl

Link do strony organizatora: kliknij tutaj.

Dokumnety do pobrania:
DOCECDL_ankieta_rekrutacyjna.doc (115,50KB)
DOCECDL_Regulamin.doc (133,00KB)

Wersja XML