Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przerwa w dostarczaniu energii

Przerwa w dostarczaniu energii nastąpi u odbiorców zamieszkałych w Murowie przy ul. Wolnośći - od siedziby banku do bloku nr 21, przy ul. Lipowej - od skrzyżownia z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Polną oraz przy ul. Myśliwskiej i ul. Krótkiej.

 

Wersja XML