Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendyści Urzędu Marszałkowskiego

Wśród nagrodzonych gimnazjalistów znalazła się Aleksandra Biegun z Radomierowic, uczennica klasy II b oraz trzech absolwentów z ubiegłego  roku szkolnego. Do kręgu absolwentów należą Sandra Wierzgała z Grabczoka, która otrzymała stypendium po raz trzeci, Tomasz Koszyka z Kał, który jest po raz drugi stypendystą oraz Dominik Weretczuk z Nowych Budkowic - po raz pierwszy stypendysta Urzędu Marszałkowskiego.

Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu, obecnie uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. Tomek Koszyka znalazł się na drugim miejscu najlepiej zdanego egzaminu gimnazjalnego w  naszej szkole: język polski -  81%, historia- 79%,  matematyka - 93%,  przedmioty przyrodnicze - 68%, język angielski - poziom podstawowy - 100%, język angielski - poziom rozszerzony – 98%. Najlepszy wynik z matematyki uzyskał Dominik Weretczuk ze Starych Budkowic, na 28 punktów możliwych do zdobycia, nasz uczeń uzyskał aż 27 punktów.
Życzymy stypendystom sukcesów w dalszej nauce, zdobywania umiejętności, które nie tylko dadzą satysfakcję, ale i pozwolą zrealizować się w życiu.
 

Wersja XML