Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia miejscowości

Wieś powstała w 1773 roku. Sprowadzono wtedy bydło, ziarno na chleb i siewy oraz ziemniaki. Miało to pomóc gospodarzom pracującym na przeważnie piaszczystej, w niektórych miejscach gliniastej roli. Zajmowano się, z marnym skutkiem, uprawą żyta, owsa, ziemniaków i koniczyny. W 1784 roku w Grabicach było 20 domów mieszkalnych, a w 1845 - 37. Szkołę zbudowano w 1802 r., po dwóch latach jej istnienia miała 63 uczniów z jednym nauczycielem.
Wioskę łącznie z Konszycami zamieszkiwało 19 kolonistów, 9 chałupników, 1 kowal, 1 stolarz i 4 tkaczy z rodzinami.
W 1939 roku Grabice zamieszkiwało 267 osób.

Wersja XML