Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa

 Co będzie zrobione?

Zmianie ulegnie sposób użytkowania niektórych pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu wraz z przebudową pomieszczeń przewidziano remont pomieszczeń komunikacyjnych oraz klatki schodowej. W ramach projektu przewidziano montaż zewnętrznej windy osobowej oraz zakup sprzętu, który będzie wykorzystany m. in. podczas dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć i imprez odbywających się w budynku szkoły.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

 
 
Dofinansowanie:
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 
Cel:
Celem bezpośrednim Projektu jest poprawa standardu i jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym.
Działania uwzględnione w projekcie wpłyną na poprawę efektywności nauczania oraz podwyższenie osiągnięć dydaktycznych uczniów.
 
Koszty:
Całkowita wartość projektu: 357 292,35 zł
Dofinansowanie: 260 202,72 zł
 
Okres realizacji Projektu:
rozpoczęcie realizacji: 30-05-2010 r.
zakończenie rzeczowe realizacji: 30-04-2011 r.
zakończenie finansowe realizacji: 30-05-2011 r.
Wersja XML