Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Miejsce pamięci naszą wizytówką"

W okresie od 23.05-16.08.2015r zrealizowany został przez grupę nieformalną "Inicjatywa Obywatelska Radomierowice 2015" na terenie cmentarza w Radomierowicach projekt "Miejsce pamięci naszą wizytówką". Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu "Kierunek FIO" prowadzonego przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy".

Fotorelacja obrazuje równocześnie zakres przeprowadzonych prac:
1) zdjęcie nr 1: usuwanie gruzu
2) zdjęcie nr 2: montowanie tablicy informacyjnej i ławeczek
3) zdjęcie nr 3: zrealizowany projekt/efekt końcowy projektu

 

 

Wersja XML