Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

Nazwa Podewils - Caly notowana w 1595 roku. Wieś Podewils założona w ramach kolonizacji fryderycjańskiej w latach 1772-1773. Niemiecka nazwa Podewils pochodzi od nazwiska pruskiego ministra, żyjącego w XVIII w. Nazwa polska Kały notowana w 1845 roku, pochodzi od wyrazu "kał" - błoto czyli miejsce błotniste. Kolonia, podobnie jak Bukowo, założona w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w okolicy, w tym także dostarczania do pobliskich hut węgla drzewnego. Kolonistów, którzy w większości pochodzili zgłębi Niemiec, osiedlono w 20 zagrodach. Przydzielono im 4,5 ha gruntu. W 1783 roku wieś liczyła 85 mieszkańców, by w 1845 r. dojść do 307 zamieszkujących 31 domów. W tym czasie znajdowała się już na terenie wsi ewangelicka szkoła z jednym nauczycielem. Ponadto w Kałach była smolarnia i piekarz. W 1861 r. liczba mieszkańców wsi wzrosła do 354 (w tym 193 katolików i 161 ewangelików) i systematycznie się podnosiła aż do roku 1939, kiedy Kały zamieszkiwało 480 osób.

Wersja XML