Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum 2018

 • mObywatel - publiczna aplikacja mobilna

  mobywatel-aplikacja-mobilna.jpeg
  Twój telefon komórkowy to nie tylko kontakty ze znajomymi. Za pomocą telefonu możesz obsługiwać też swoje konto bankowe, kupić bilet lotniczy czy zapłacić za zakupy w sklepie. Teraz zyskujesz jeszcze więcej – dostęp do swoich danych z dokumentów poprzez aplikację mobilną mObywatel. Znajdziesz w niej mDokumenty – nowoczesne rozwiązanie, które zapewni Ci wygodę, a Twoim danym – bezpieczeństwo. Zaczynamy od usługi mTożsamość – czyli danych z dowodu osobistego w smartfonie.
  Data publikacji: 31-12-2018 10:38
 • Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy w Murowie dnia 31.12.2018 r.

  Info.jpeg
  Uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 31.12.2018 r. Urząd Gminy w Murowie będzie czynny w godzinach od 8:00 do 13:00, natomiast kasa urzędu będzie czynna do godziny 10:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
  Data publikacji: 28-12-2018 15:03
 • Mobilne Punkty Informacyjne w województwie opolskim – styczeń 2019 r.

  Logotyp_MPI_UMWO.jpegInformujemy o styczniowych terminach konsultacji proponowanych przez Mobilne Punkty Informacyjne. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania poznają ofertę bezpłatnych szkoleń, jak również dowiedzą się, jakie są możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Więcej informacji w dalszej części tekstu.
  Data publikacji: 28-12-2018 12:39
 • Zmiana miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników

  Logo_krus.jpeg
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 1794) począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł.
  Data publikacji: 28-12-2018 12:26
 • KRUS partnerem kampanii UOKiK „Seniorze, nie daj się oszukać!”

  Plakat_Uważaj_seniorze_UOKiK_Policja_ZUS_KRUS.pdf.jpegInformujemy o wspólnej akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Komendy Głównej Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie. Z doświadczenia UOKiK wynika, że konsumenci III wieku są najczęściej narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach, a także w czasie wizyt akwizytorów. Zapraszamy do lektury w dalszej części tekstu.
  Data publikacji: 28-12-2018 09:32
 • Nowe godziny pracy Urzędu Gminy w Murowie

  Info.jpeg
  Od 1 stycznia 2019 r. Urząd Gminy w Murowie będzie czynny w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 17:00, wtorek, środa i czwartek od 7:15 do 15:15, piątek od 7:15 do 14:15.  
  Data publikacji: 28-12-2018 09:17
 • Darmowa pomoc prawna

  Info.jpeg
  Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór w dalszej części tekstu), osobie udzielającej porady. Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.
  Data publikacji: 28-12-2018 07:47
 • Ogłoszenie

  HerbGminaMurów.jpeg
  Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or 0050.66.2018 z dnia 27.12.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.
  Data publikacji: 27-12-2018 09:26
Wersja XML